Archive for ‘February, 2012’

RENKLİ DEĞERLİ TAŞLAR 1.BÖLÜM

                                      ALEXANDRİT

1830 yılında Çarlık Rusya’da bulunan bir taştır.2.Çar Alexsander’in doğum gününden dolayı bu taşa Alexandrit adı verilmiştir.

Taş gün ışığında mavimsi yeşil renktedir fakat gece ışığına kırmızıya (pembe tonları) döner.Eski Rus İmparatorluğu’nun da renkleri yeşil kırmızıdır.Bu özelliği taşı Ruslar için daha anlamlı kılmıştır.

Rusya’nın Ural Dağlarından çıkartılan bu değerli taş piyasada nadiren bulunur.Uzun süreden beri madenler kapalı ve işletilmemektedir.

Nadir bir taş olması nedeniyle pek  az mücevherde kullanılmıştır.   Gerçi Srilanka,Zimbabve ve Brezilya’da da Alexandrit bulunmuştur fakat renk geçişleri  Rusya’dan çıkan taşlara kıyasla net değildir.

                                        AMBER ( KEHRİBAR)     

  Kehribar milyonlarca yıl yaşında taşlaşmış ağaç reçinesidir.Organik mücevher taşları arasındadır.Bal  ya da güneş sarısı tonlarında bulunur.  İki ana kaynaktan çıktığını söylemek yanlış olmaz.Bunlardan biri Baltık ülkeleri diğeri ise Dominik Cumhuriyetidir. Kolleksiyonerler tarafından içinde böcek ve bitki fosili olanların toplandığı bilinir.   Rusya  ve Kaliningrat’ın batısı ,Litvanya ,Letonya,Polonya ve zaman zaman da Danimarka,Norveç ve İngiltere’de çıkartılır. Ayrıca az  da olsa Myanmar,Lübnan,Sicilya,Meksika,Romanya,Almanya,ve Kanada’dan çıkartılır. Ülkemizde kullanım sıklığı genel olarak tesbih şeklindedir.Bunun bir koleksiyon teması olduğunu söylemek bile hiç yanlış olmaz.

    Taklitleri ile ayırt edilmesi oldukça zordur.Basit tabirle döküm diye ifade edilen sentetik türevli taşlara da reçine  kokusu absorbe edildiği için koku genel bir analiz kıstası sayılmamalıdır.

                                                           AMETİST

 Kuvarts grubu taşların mor renklisine verilen addır. Tarih boyunca oldukça değer görmüş bir mücevher taşıdır.Soyluların ve kraliyet ailelerinin taşı olarak uzun yıllar rağbet görmüş son yıllarda Brezilya’da bulunan geniş maden yatakları dolayısıyla  da saltanatını kaybetmiştir.

Kötü düşünceleri yok ettiğine iyi düşüncelerin oluşumunu sağladığı ve hızlandırdığına inanılır.Antik Yunan’da sarhoşluğu engellediğine inanılırdı bu nedenle kazılarda çıkartılan çok sayıda ametist kadeh olduğu da bilinir. Açıktan koyuya bütün mor tonlarında bulunur.7 sertliğinde ve trigonal  kristal yapısı vardır.

        Brezilya ,Zambia ametist yataklarının en bol olduğu yerlerdir.Ülkemizde de Balıkesir ve Karadeniz bölgesinde görülür.Fakat mücevher taşı işlemeciliğinde kullanılacak kadar büyük kristallere sahip değillerdir.Bu nedenle genellikle gümüş takılarda sıklıkla kayaçların küçük parçalar halinde kesilerek  değerlendirildiği görülür.Oyma ,kabaşon ve faset kesim teknikleri uygulanabilir.  

                                                                            SİTRİN

Kuvarts grubu taşların sarı renklisine verilen addır.sarının tüm tonlarında bulunabilir. .Tüm kuvarts ailesi gibi sertlik derecesi 7 dir.Trigonal kristal formundadır.

Genellikle doğal olanlar soluk limon sarısı rengindedir, fakat ısıl işlem görmüş ametistler piyasada daha sıklıkla görülebilir, Nadiren turuncu ve kahverengi turuncu tonlarında da bulunur.Mücevher taşı olarak kullanılabilecek doğal sitrinler son derece nadirdir.Özellikle 10 caratın üzerinde faset kalitesinde doğal sitrin oldukça nadirdir. Renginden dolayı topazın ve safirin  takliti olarak satışa sunulabilir. Topaz ve safir  daha değerlidir.Sitrin bu taşlara kıyasla daha az parlaktır, kapanımları daha fazladır  ve onlara kıyasla sertlik derecesi daha düşüktür.

Doğada en çok bulunduğu yer Bezilya’dır.Amerika’da  Kuzey California,İspanya ,Madagaskar’da çıkartılır.

 Kabaşon ,faset  ve oyma olarak işlenebilir.

                                                                            GÜL KUVARTS

  Pembe ve tonlarının bulunduğu kuvarts çeşididir.Kristal formlu ve şeffaf olanları  oldukça nadirdir. Genellikle oyma ve boncuk şeklinde işlenir.Pegmatit sahalarda bulunur.Genellikle Madagaskar,Brezilya ve İspanya’ da çıkartılır.

                      DUMANLI KUVARTS

  Açık kahve renginden koyu kahveye kadar tüm kahve tonlarında hatta siyaha yakın renkte bulunur.Smoky kuvarts  gri kahve arası tüm taşlar için kullanılan isimdir.Isıl işlem görmüş kuvarts taşlar da aynı renge döner. Aydın ülkemizde dumanlı kuvarstın en çok bulunduğu ildir.Brezilya, Madagaskar ,Alp Dağları dünya da dumanlı kuvarstın çok bulunduğu yerlerdir. Smokey topaz olarak pazarlanmaya çalışılsa da topazla hiç bir ilgisi yoktur. Fasetli , kabaşon oyma ya da boncuk olarak işlenebilir.

                                                                                                                  KUVARTS

Dağ kristali olarak ta adlandırılan kuvarts dünya da en fazla bulunan taş çeşididir.Takı da kullanılabilen bu taş 19 . yy da genellikle obje olarak oyularak  çeşitli formlarda yaratılan eserler günümüzde de görülmektedir.Kadeh, sürahi, parfüm şişesi  en sık rastlanan kuvarts objelerdir.

Transparan,  opak veya buzlu görünümlü  bulunabilir.Fakat içleri çoğunlukla tertemiz olmaz,kapanımlar sıklıkla görülür.Aydın ili oldukça geniş  kuvarts yataklarına sahiptir.Çoğunlukla sanayi alanında değerlendirildiği bilinmektedir.

Dünyanın birçok yerinde özellikle, Brezilya,Alp Dağları ve Madagaskar ‘da bulunur.

Bu sitedeki her türlü yazılı ve görsel malzeme Nehir Taş Takı Atölyesi’nin Malıdır, Hiçbir şekilde izin alınmadan kullanılamaz© = Gülay Atıcı Ertan©

Faset Kesim Nedir?

‎25.09 cts Smokey Quartz vvs rough from Aydın Çine Turkey

Genellikle şeffaf değerli taşlara yüzeyler oluşturularak takıda kullanılabilir forma dönüştürme kesim tekniğidir. Nadiren opak veya şeffaf olmayan taşlara da uygulanır.

ÖZEL FASET KESİM (MEETPOINT FACETING) NEDİR?

Her taşın ışığı yansıtma açısı farklıdır. Her taş için özel olarak ışığı yansıtma açıları hesaplanmış desenler kullanılır. Desen seçerken bazen maksimum yansıma bazen en iyi renk bazen de her ikisi amaçlanır. Seçilen desen ne ise taşta da aynı desenin her bir yüzeyin birbiriyle nokta olarak kavuşması esas alınarak kesilir. Emek ve sabır isteyen bir tekniktir. Taşın ağırlığını korumak ikinci plandadır. Cila kalitesi yüksektir. Cila da bir kesim evresidir. Her bir yüzey kesilerek cilalanır. Metal işçiliğindeki gibi herhangi bir sıvının içinde bekletilerek cila yapılmaz. Bu en sık karşılaştığım sorudur. Cilası bozuk ticari taşların cilalanması çok sık talep edilir. Taşı yeniden kesmek gerekir cila yapabilmek için. Faset kesimi biten her bir taş uniktir. Dolayısıyla yapılan mücevheri de başkasında görme ihtimaliniz çok çok düşüktür.

TİCARİ KESİM NEDİR?

Genellikle Uzakdoğu’ da yapılan ağırlığın korunması hedeflenen bir tekniktir. Kabataslak atılan fasetler (yüzeyler) görülür. Taşlar kalibredir. Aynı taştan çokça görme olasılığı yüksektir. Ayrıca Almanya ve civarındaki ülkeler de ve Brezilya’daki atölye’lerde benzeri renkli taş işleme tekniği daha kalibre makinelerde daha kaliteli sarf malzemeleri ile kullanılır bitmiş ürün fiyatları da oransal olarak daha yüksektir.

cambodia zircon
 
 
 
 

 KABAŞON KESİM NEDİR?

Taşların kubbe şekli verilerek takıda kullanılabilir bir forma  dönüştürülmesidir.Kabaşon kesilecek Değerli taş en çok Oval ve Yuvarlak formlarda  ya da serbest formlarda  işlenir.Opak ve şeffaf olmayan taşlar için uygulanır.Nadiren şeffaf olan taşlara da uygulanır.

DEĞERLİ TAŞLAR NEDEN DEĞERLİDİR?

Milyarlarca yılda uygun basınç ve ısı altında oluşan taşlar nadirlikleri sebebiyle değerli sıfatını alırlar. Mücevherde kullanılabilmeleri için işlenebilir olmaları gerekir. Bunun içinde sertlik dereceleri önemlidir. Sertlik derecesi en yüksek taş elmastır. Sertlik derecesine göre onu safir, yakut, topaz, turmalin ve diğerleri takip eder. Bazı taşların değerleri nadirlikleri kadar ya da ondan daha fazla olarak  iyi fasetlenmiş olmasına da bağlıdır. Ham ağırlığının yüksek olması da değeri artıran bir başka unsurdur. Bunların dışında tam ton renkte olmaları da taşın talebini nadirliğini ve değerini etkiler.Değerli taşlar  kendi aralarında 4 C kuralına göre  sınıflandırılır:

1.Color: Renk

2.Clarity: Berraklık

3.Carat: Ağırlık

4.Cut: Kesim

KARAT NEDİR?

Değerli taşlar için kullanılan ağırlık birimidir.1 karat (carat)  0,2 gramdır.

Bu sitedeki her türlü yazılı ve görsel malzeme Nehir Taş Takı Atölyesi’nin Malıdır, Hiçbir şekilde izin alınmadan kullanılamaz© = Gülay Atıcı Ertan©

%d bloggers like this: