İçeriğe geç

Değerli Taş, Yarı Değerli Taş,

Kategori: gemstone, ve Minerals

Sık sık değerli taş nedir  yarı değerli taş nedir  sorularıyla karşılaşıyorum buna verilecek en güzel cevabın meslektaşım Richard Wise‘ın kitabından bir makalede olduğunu söyleyebilirim. Bu kitabın adı  “Secrets of the Gem Trade” dilimize “Değerli Taş Ticaretinin Sırları”  ya da “Mücevher Taşlarının Ticaret Sırrı” olarak çevirilebilir :

Precious versus semi-precious: a distinction without a difference The question “Is it a precious or semi-precious stone?” is an expression of pure market snobbery. As has been already shown, the term “preciousness” has had different meanings at different periods in different cultures. In earliest times, it had no meaning at all. The term semi-precious is today as meaningless as the term semi-pregnant or semi-deceased. That this term is still in general usage points only to the fact that many of the gemstones described here still lack a degree of market acceptance, and still may be purchased at relatively low prices.

Several gem species and varieties discussed in Part II of this book are fairly recent discoveries: tsavorite garnet, tanzanite, and malaya garnet were completely unknown just fifty years ago. In many cases these new precious gemstones are rarer and more beautiful than those gems that have traditionally been called precious. To the astute aficionado “semi-precious” should translate as “buying opportunity.” The true lover of gemstones looks at the object without regard for the verbal baggage it may carry along with it. If the foregoing discussion has demonstrated anything, it is that the whole idea of preciousness is fluid. In the world of gemstones, if it is rare and beautiful, and if demand is strong, it is precious.

Değerli yarı Değerliye karşı : Ayrımsız Fark. Değerli mi yarı değerli mi sorusu tamamen saf bir Pazar züppeliğidir. Kitabımda da gösterildiği gibi “değerli” kavramı farklı zamanlarda farklı kültürlerde farklı anlamlar göstermiştir. En eski çağlarda ise hiçbir anlamı yoktu. Günümüzde “yarı değerli” kavramı en az “yarı hamile” ya da “yarı ölü” kavramları kadar anlamsızdır. Bu kavram günümüzde genellikle Pazar tarafından kabul görme derecesi nispeten düşük taşlar için veya daha ucuza satılan taşlar için kullanılmaktadır.

Kitabın ikinci bölümünde anlatılan taşların bazıları daha yeni keşfedilmiştir: Örneğin tsavorite garnet, tanzanite, malaya garnet bundan 50 yıl önce hiç bilinmiyordu. Birçok durumda bu yeni değerli taşlar geleneksel olarak değerli olduğu söylenen taşlara oranla daha nadir ve daha güzeldir. Gerçek Değerli Taş severler nesneye (değerli taşa) kavramların taşıdığı yüklemsel anlamlara itibar etmeden bakarlar. Varolan tartışma göstermiştir ki bütün bu Değerli Taş fikri akışkandır. Değerli Taş Dünyasında taş nadir ve güzelse ve talep ediliyorsa O değerlidir.